De behandeling

De behandelmethode leg ik stap voor stap uit zoals de spiertesten en de mogelijke therapievormen. Tijdens de eerste sessie bespreken we waar je last van hebt en waar je graag aan wilt werken. Dan gaan we kijken welke gevoelens en bijbehorende emotionele blokkade(s) we tegen komen. Je krijgt inzicht waarom je doet zoals je doet en voelt wat je voelt. Je kunt er vervolgens voor kiezen deze blokkade(s) op te ruimen om je balans te herstellen.

NEI-sessies zijn maar zelden sterk emotionele zittingen. Veel mensen ervaren de NEI-therapie als een prettige therapievorm, vooral omdat deze therapie geïntegreerd wordt met andere therapievormen.

Iedere sessie blijft een nieuwe uitdaging!

Uiteraard ga ik discreet om met uw gegevens!

Tijdens en na een behandeling zullen afvalstoffen vrijkomen in je lichaam. Deze afvalstoffen dienen afgevoerd te worden. Daarom is het belangrijk dat je gedurende de eerste dagen na de behandeling veel water drinkt.

Kennismaking & intake

In het eerste contact wordt overlegd of uw hulpvraag en mijn aanbod op elkaar aansluiten. De intake is bedoeld om uw hulpvraag in kaart te brengen. Daarom ga ik met u een open gesprek aan. Tevens laat ik u een formulier invullen, waarin u relevante informatie verstrekt.

Moet uw kind behandeld worden, dan moeten beide ouders het hiermee eens zijn. Het is mogelijk dat een van de ouders erbij aanwezig is. We bespreken de ontwikkeling van u of uw kind, het probleem en vooral ook de mogelijkheden.

Jonge kinderen kunnen via de moeder behandeld worden. Het kind hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

Om het beeld zo compleet mogelijk te maken dient u dan mee te brengen:

Spierweerstandtest

Je lichaam verliest zijn fysieke kracht wanneer hij in aanraking komt met schadelijke stoffen of wanneer je stress ervaart.

Stress kan onstaan wanneer we bewust van iets overtuigd zijn (bijvoorbeeld dat je het waard bent) maar onderbewust een andere overtuiging hebben (ik ben het niet waard).

Bij NEI sporen we de verzwakking van je kracht op.

Luisteren naar je lichaam

Het lichaam beschikt over een zeer efficiënt intelligentie systeem en is er altijd op uit om jouw lichaam en geest gezond te houden en in balans te brengen. Daarom geeft het lichaam duidelijke signalen af wanneer je uit balans raakt of als je niet gezond genoeg bezig bent.

Deze signalen kunnen zich uiten in de vorm van een fysieke-, emotionele- of psychologische klacht of probleem.

Helaas hebben wij in onze huidige maatschappij afgeleerd om naar deze signalen (die we ook symptomen kunnen noemen) te luisteren. Het gaat zelfs verder. We zijn gewend de symptomen te onderdrukken.

Bijvoorbeeld het symptoom hoofdpijn. Bij hoofdpijn grijpen we snel naar een Paracetamol, waardoor onze hoofdpijn verdwijnt en daarmee ook het desbetreffende symptoom. De oorzaak blijft echter aanwezig. Waar komt de hoofdpijn eigenlijk vandaan? Wat is de werkelijke oorzaak? Ons lichaam geeft een signaal, maar we staan er vaak niet bij stil. We gaan gewoon door.

Wanneer je de hoofdpijn steeds blijft onderdrukken, zal het zelfs chronisch kunnen worden of zich kunnen uiten in migraine. Wanneer jouw lichaam duidelijk maakt dat aan de oorzaak van de hoofdpijn geen oplossing wordt geboden, kan het gevolg zijn dat zich nieuwe, hevigere klachten gaan ontwikkelen.

Terugkomende problemen, obstakels, allergieën, verslavingen en fobieën zijn vaak ook een teken dat je fysiek, emotioneel of psychisch uit balans bent.

Pak je de kern - de oorzaak van de klacht of het probleem aan - dan constateert jouw lichaamsbewustzijn dat de boodschap ontvangen is en kan het vervolgens de klacht of het probleem loslaten.

Maar de intelligentie van jouw lichaam houdt daar nog niet op. Jouw lichaam verliest namelijk zijn weerstand en daarmee ook zijn fysieke kracht wanneer het in aanraking komt met schadelijke stoffen. Dit gebeurd ook wanneer er stress wordt veroorzaakt.