Verantwoording

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Voor eventuele onjuistheden, wordt door mij geen verantwoordelijkheid genomen.

Ik ben niet aansprakelijk voor de eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze site en ik wijs alle aansprakelijkheid hiervoor af.

Uiteraard dienen deze holistisch energetische behandelingen niet ter vervanging van reguliere geneeswijzen. Er worden geen medische diagnoses gesteld - hiervoor kunt u terecht bij een daartoe bevoegde arts of specialist.

Bij alle klachten wordt altijd geadviseerd om eerst naar de huisarts te gaan.